Info

Hei. Jeg heter Roger og bor på Nøtterøy.

Interessen for fotografi spenner ganske vidt

fra arkitektur, portrett, natur til kunstfoto.

Min fotografutdanning har jeg fra Idefagskolen

i Tønsberg. Jeg har også utdanning innen

grafisk design fra Institutt for Grafiske Medier

IGM-Oslo.